Plan postępowań (wygasły...)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których

przeprowadzenie przewiduje Gmina Radłów w 2019 roku

 

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy, usługi )

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

( netto )

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Termomodernizacja starej części budynku szkoły podstawowej w Radłowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

622 000,00 zł

I kwartał 2019r.

2

Przebudowa placu przed Urzędem Gminy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

II kwartał

2019r.

3

Budowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 066 850,00 zł

II kwartał

2019r.

4

Termomodernizacja budynku w Radłowie ul. Oleska 5

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

II kwartał

2019r.

5

Budowa odcinka wodociągu w Wichrowie

i w Sternalicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

230 000,00 zł

III kwartał 2019r.

6

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

w Sternalicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250 000,00

IV kwartał

2019r.

 

 

 

 

………………………………………….

Radłów, dnia 22.01.2019r


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 23.01.2019
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.01.2019. Wygasa 13.02.2019. Odsłon 133, Wersja 1
Początek strony