2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XVIII/117/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u117-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: XIX/123/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u123-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: XIV/91/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u_91-XIV-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/118/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.
Załączniki:
u118-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: XVI/109/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej
Załączniki:
u109_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.06.2016 , wersja 1
Numer: XVII/113/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
Załączniki:
u113-17-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 31.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: XIX/125/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u125-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: XIV/89/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana: XII/81/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 81/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u89-14-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 19.04.2016 , wersja 1
Numer: XIX/124/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u124-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: XVII/115/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów”
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: XVI/104/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia do porozumienia międzygminnego z Gminą Gorzów Śląski
Załączniki:
u104_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: XXI/133/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u133-21-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2017 , wersja 1
Numer: XVI/102/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Załączniki:
u102-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: XX/129/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.11.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2016 , wersja 1
Numer: 10/2016, Z dnia: 14.01.2016, Zmieniana:  
RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radłów
Załączniki:
u10_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.01.2016 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony