2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 122/XVIII/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr 112/XVII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski.
Załączniki:
u122-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: 115/XVII/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów”
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.09.2016 , wersja 1
Numer: 113/XVII/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
Załączniki:
u113-17-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 31.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: 108/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Radłów nr 84 / XII / 2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach
Załączniki:
u108_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.06.2016 , wersja 1
Numer: 109/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej
Załączniki:
u109_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.06.2016 , wersja 1
Numer: 110/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej
Załączniki:
u110_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.06.2016 , wersja 1
Numer: 97/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
Załączniki:
u97-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 99/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u99-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 100/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u100-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 102/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Załączniki:
u102-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 103/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.
Załączniki:
u103-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 105/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
Załączniki:
U105-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 106/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
Załączniki:
u106-16-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2016 , wersja 1
Numer: 98/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2015 rok
Załączniki:
u98_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: 107/XVI/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
W sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
Załączniki:
u107_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.07.2016 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony