2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVI/104/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia do porozumienia międzygminnego z Gminą Gorzów Śląski
Załączniki:
u104_16_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: XVI/101/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana: XII/81/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 81/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
Uchwala nr 101.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.07.2016 , wersja 1
Numer: XV/94/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
Załączniki:
u94-15-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XV/95/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2016 roku”
Załączniki:
u95-15-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XV/93/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Załączniki:
u93-15-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.06.2016 , wersja 1
Numer: XV/96/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Załączniki:
u96-15-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.06.2016 , wersja 2
Numer: XIV/91/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u_91-XIV-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2016 , wersja 1
Numer: XIV/90/2015, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u90-14-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: XIV/88/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
Załączniki:
U 88-XIV-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: XIV/89/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana: XII/81/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 81/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u89-14-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 19.04.2016 , wersja 1
Numer: XIV/92/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
U 92-XIV-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: XIII/86/2016, Z dnia: 17.02.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u86-13-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 17.02.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.03.2016 , wersja 1
Numer: XIII/87/2016, Z dnia: 14.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
Załączniki:
u87-13-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.02.2016.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: 10/2016, Z dnia: 14.01.2016, Zmieniana:  
RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radłów
Załączniki:
u10_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.01.2016 , wersja 1
Numer: 44/2016, Z dnia: 14.01.2016, Zmieniana:  
RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radłów na 2016 r.
Załączniki:
u44_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.01.2016 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony