Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6013
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  5861
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  4725
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4030
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3945
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  3439
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3422
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  3406
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  3384
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3136
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  2977
>Informacje>Informacja publiczna  2680
Informacje>Przetargi>2014  2634
>Informacje>Aktualności  2549
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2545
>Podmioty>Wójt Gminy  2185
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1669
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1517
Informacje>Przetargi>2009  1442
>Informacje>Dane teleadresowe  1393
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1379
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1269
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1267
>Informacje>Budżet  1246
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1226
Informacje>Przetargi>2013  1177
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1114
Informacje>Przetargi>2010  1055
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1027
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  994
>Informacje>Redakcja BIP-u  924
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  920
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  899
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  896
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  856
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  799
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  794
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  787
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  783
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  778
Informacje>Przetargi>2012  748
Informacje>Przetargi>2011  696
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  675
>Informacje>Oświata  668
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  666
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  662
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  641
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  608
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  602
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  599
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  560
Informacje>Przetargi>2009  555
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  534
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  525
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  519
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  514
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  510
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  510
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  495
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  493
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  480
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  475
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  470
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  466
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  462
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  459
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  455
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  448
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  444
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  434
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  420
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  398
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  391
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  388
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  379
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  378
Informacje>Informacje o środowisku>2013  364
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  353
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  348
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  341
Informacje>Informacje o środowisku>2016  340
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  338
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  335
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  334
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  331
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  313
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  301
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  296
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  296
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  288
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  287
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  285
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  285
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  279
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  274
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  274
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  271
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  264
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  262
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  261
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  258
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  250
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  248
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  247
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  246
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  241
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  241
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  236
>Informacje>Polityka prywatności  230
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  228
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  225
Informacje>Informacje o środowisku>2014  219
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Informacje>Informacje o środowisku>2015  210
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  206
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  202
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  200
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  189
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  185
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  182
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  181
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  178
Informacje>Gospodarka wodna>2016  174
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  169
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Wybory>2014>Parlament Europejski  151
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  140
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  138
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  137
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  133
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  132
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  122
Informacje>Informacje o środowisku>2017  118
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  115
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  115
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  114
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  111
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  108
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  97
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  89
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  83
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  81
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  79
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  78
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  74
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Informacje>Gospodarka wodna>2017  60
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  59
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
>Informacje>inf  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony