Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6710
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6606
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  5851
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5462
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  5331
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  5214
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4125
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3985
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3482
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3184
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  3020
>Informacje>Informacja publiczna  2772
Informacje>Przetargi>2014  2680
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2582
>Informacje>Aktualności  2549
>Podmioty>Wójt Gminy  2270
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1797
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1637
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1477
Informacje>Przetargi>2009  1473
>Informacje>Dane teleadresowe  1436
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1355
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1319
>Informacje>Budżet  1318
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1301
Informacje>Przetargi>2013  1218
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1140
Informacje>Przetargi>2010  1083
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1064
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1063
>Informacje>Redakcja BIP-u  974
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  973
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  945
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  943
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  860
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  858
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  847
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  842
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  842
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  817
>Informacje>Oświata  803
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Informacje>Przetargi>2012  778
Informacje>Przetargi>2011  724
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  723
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  723
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  717
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2018  714
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  700
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  644
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  640
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  631
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  613
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  594
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  590
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  561
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  558
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  557
Informacje>Przetargi>2009  555
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  553
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  544
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  534
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  529
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  528
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  518
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  511
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  509
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  499
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  497
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  490
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  489
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  473
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  468
Przetargi>2018>Zamówienia Podprogowe  467
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  440
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  431
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  431
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  429
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  427
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  409
Informacje>Informacje o środowisku>2013  400
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  388
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  385
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  383
Informacje>Informacje o środowisku>2016  374
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  373
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  373
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  364
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  358
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  350
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  339
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  337
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  324
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  321
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  317
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  314
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  311
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  309
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  306
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  303
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  302
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  302
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  302
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  301
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  292
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  292
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  289
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  283
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  278
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  276
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  275
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  268
>Informacje>Polityka prywatności  268
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  264
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  254
Informacje>Informacje o środowisku>2014  244
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  242
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  241
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  239
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  236
Informacje>Informacje o środowisku>2015  235
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  229
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  215
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  212
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  210
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  208
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  208
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  207
Informacje>Gospodarka wodna>2016  203
Informacje>Informacje o środowisku>2017  189
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  181
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  180
Wybory>2014>Parlament Europejski  179
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  178
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  168
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  168
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  166
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  160
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  160
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  146
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  143
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  130
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  127
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  120
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  113
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  106
Informacje>Gospodarka wodna>2017  103
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  103
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Prawo Lokalne>Uchwały>2018  63
Przetargi>2018>Zamówienia Publiczne  63
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2018  52
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2018  48
Przetargi>2018>Sprzedaż Mienia  40
Informacje>Informacje o środowisku>2018  39
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  36
Przetargi>2018>Plan Postępowań (zamówień)  36
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2018  33
>>Podmioty  30
Informacje>Gospodarka wodna>2018  27
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
>Informacje>inf  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony