Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6722
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6618
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  6476
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5474
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  5352
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  5235
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4158
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3996
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3495
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3198
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  3034
>Informacje>Informacja publiczna  2797
Informacje>Przetargi>2014  2694
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2595
>Informacje>Aktualności  2550
>Podmioty>Wójt Gminy  2295
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1816
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1678
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1515
Informacje>Przetargi>2009  1484
>Informacje>Dane teleadresowe  1452
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1400
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2018  1391
>Informacje>Budżet  1334
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1332
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1326
Informacje>Przetargi>2013  1231
Przetargi>2018>Zamówienia Podprogowe  1190
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1157
Informacje>Przetargi>2010  1094
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1090
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1076
>Informacje>Redakcja BIP-u  993
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  990
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  962
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  962
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  880
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  870
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  863
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  862
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  858
>Informacje>Oświata  833
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  830
Informacje>Przetargi>2012  789
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  745
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  744
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  739
Informacje>Przetargi>2011  735
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  720
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  656
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  656
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  643
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  632
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  617
>Prawo Lokalne>Regulaminy  613
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  582
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  578
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  576
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  570
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  564
Informacje>Przetargi>2009  555
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  551
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  548
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  546
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  533
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  527
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  526
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  513
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  513
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  508
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  502
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  489
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  486
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  456
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  450
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  445
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  444
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  443
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  424
Informacje>Informacje o środowisku>2013  414
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  407
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  401
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  398
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  391
Informacje>Informacje o środowisku>2016  389
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  388
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  379
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  375
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  365
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  356
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  352
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  341
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  333
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  332
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  332
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  328
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  326
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  324
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  318
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  318
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  317
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  316
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  316
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  313
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  307
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  304
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  297
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  291
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  290
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  289
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  282
>Informacje>Polityka prywatności  279
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  279
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  270
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  263
Informacje>Informacje o środowisku>2014  257
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  256
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  256
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  255
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  253
Informacje>Informacje o środowisku>2015  248
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  229
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  228
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  227
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  223
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  223
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  220
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Informacje>Gospodarka wodna>2016  214
Informacje>Informacje o środowisku>2017  213
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  204
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  201
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  194
Wybory>2014>Parlament Europejski  191
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  187
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  183
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  181
Przetargi>2018>Zamówienia Publiczne  179
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  177
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  175
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  167
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  157
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  153
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  138
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  136
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  130
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  124
Informacje>Gospodarka wodna>2017  117
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  113
Prawo Lokalne>Uchwały>2018  108
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2018  88
Przetargi>2018>Sprzedaż Mienia  79
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2018  79
Przetargi>2018>Plan Postępowań (zamówień)  74
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  74
Informacje>Informacje o środowisku>2018  71
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2018  61
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
Informacje>Gospodarka wodna>2018  42
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
>Informacje>inf  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony