Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6008
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  5850
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  4720
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4014
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3936
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3419
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3134
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  2971
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  2759
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  2746
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  2717
>Informacje>Informacja publiczna  2663
Informacje>Przetargi>2014  2630
>Informacje>Aktualności  2549
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2544
>Podmioty>Wójt Gminy  2178
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1641
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1501
Informacje>Przetargi>2009  1441
>Informacje>Dane teleadresowe  1383
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1366
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1266
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1258
>Informacje>Budżet  1238
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1219
Informacje>Przetargi>2013  1176
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1113
Informacje>Przetargi>2010  1054
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1022
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  991
>Informacje>Redakcja BIP-u  919
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  915
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  894
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  893
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  855
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  797
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  789
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  784
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  778
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  776
Informacje>Przetargi>2012  747
Informacje>Przetargi>2011  695
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  674
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  663
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  661
>Informacje>Oświata  644
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  638
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  604
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  601
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  598
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  558
Informacje>Przetargi>2009  555
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  531
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  520
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  518
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  513
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  508
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  507
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  494
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  489
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  479
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  469
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  465
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  463
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  458
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  457
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  450
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  447
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  440
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  430
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  418
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  390
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  387
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  383
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  377
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  371
Informacje>Informacje o środowisku>2013  363
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  349
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  347
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  336
Informacje>Informacje o środowisku>2016  336
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  331
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  331
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  329
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  329
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  310
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  296
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  294
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  294
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  286
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  284
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  283
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  282
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  275
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  273
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  271
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  263
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  263
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  261
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  260
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  255
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  245
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  245
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  242
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  241
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  239
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  239
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  234
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  227
>Informacje>Polityka prywatności  226
Informacje>Informacje o środowisku>2014  218
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  214
Informacje>Informacje o środowisku>2015  209
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  204
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  199
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  195
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  188
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  181
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  180
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  179
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  171
Informacje>Gospodarka wodna>2016  170
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Wybory>2014>Parlament Europejski  150
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  148
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  138
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  134
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  127
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  119
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  112
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  110
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  110
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  110
Informacje>Informacje o środowisku>2017  106
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  101
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  96
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  95
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  94
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  78
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  77
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  73
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  73
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  72
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  63
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  55
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
Informacje>Gospodarka wodna>2017  48
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
>>  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
>Informacje>inf  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Początek strony