Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6498
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6372
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5227
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  4275
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  4269
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  4201
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4058
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3956
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3427
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3147
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  2990
>Informacje>Informacja publiczna  2702
Informacje>Przetargi>2014  2641
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2550
>Informacje>Aktualności  2549
>Podmioty>Wójt Gminy  2203
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1707
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1542
Informacje>Przetargi>2009  1446
>Informacje>Dane teleadresowe  1405
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1399
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1285
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1275
>Informacje>Budżet  1271
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1238
Informacje>Przetargi>2013  1187
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1118
Informacje>Przetargi>2010  1062
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1035
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1002
>Informacje>Redakcja BIP-u  936
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  932
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  904
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  901
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  856
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  807
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  798
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  797
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  793
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  782
Informacje>Przetargi>2012  755
>Informacje>Oświata  713
Informacje>Przetargi>2011  703
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  679
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  673
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  668
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  651
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  614
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  606
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  603
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  566
Informacje>Przetargi>2009  555
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  541
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  535
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  524
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  518
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  515
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  515
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  502
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  498
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  485
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  485
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  474
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  472
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  470
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  465
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  463
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  454
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  453
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  439
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  432
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  404
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  397
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  395
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  388
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  383
Informacje>Informacje o środowisku>2013  369
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  363
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  352
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  351
Informacje>Informacje o środowisku>2016  350
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  344
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  342
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  338
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  335
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  317
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  311
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  302
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  300
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  298
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  291
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  289
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  289
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  284
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  282
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  279
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  278
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  268
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  266
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  265
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  262
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  260
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  257
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  254
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  250
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  245
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  245
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  240
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  238
>Informacje>Polityka prywatności  237
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  232
Informacje>Informacje o środowisku>2014  223
Informacje>Informacje o środowisku>2015  214
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  211
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  208
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  206
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  204
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  193
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  190
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  190
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  187
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  185
Informacje>Gospodarka wodna>2016  179
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  166
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  165
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Wybory>2014>Parlament Europejski  156
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  148
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  145
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  144
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  140
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  139
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Informacje>Informacje o środowisku>2017  134
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  123
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  120
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  120
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  118
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  101
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  99
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  99
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  93
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  89
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  83
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  78
Informacje>Gospodarka wodna>2017  70
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  66
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
>Informacje>inf  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony