Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  8086
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6730
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6629
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5488
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  5365
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  5258
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4200
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  4015
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3539
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3215
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2018  3122
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  3042
Przetargi>2018>Zamówienia Podprogowe  2904
>Informacje>Informacja publiczna  2840
Informacje>Przetargi>2014  2705
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2611
>Informacje>Aktualności  2550
>Podmioty>Wójt Gminy  2340
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1854
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1822
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1630
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1518
Informacje>Przetargi>2009  1493
>Informacje>Dane teleadresowe  1474
>Informacje>Budżet  1361
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1354
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1343
Informacje>Przetargi>2013  1245
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1175
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1114
Informacje>Przetargi>2010  1101
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1089
>Informacje>Redakcja BIP-u  1018
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  1008
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  979
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  978
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  902
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  887
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  882
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  879
>Informacje>Oświata  867
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  864
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  843
Informacje>Przetargi>2012  802
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  765
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  762
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  755
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  743
Informacje>Przetargi>2011  743
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  669
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  666
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  652
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  649
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  640
>Prawo Lokalne>Regulaminy  634
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  600
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  592
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  590
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  588
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  581
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  566
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  563
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  559
Informacje>Przetargi>2009  555
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  554
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  548
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  541
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  537
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  528
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  522
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  516
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  501
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  500
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  471
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  467
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  466
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  458
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  457
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  446
Informacje>Informacje o środowisku>2013  423
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  421
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  420
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  414
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  403
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  400
Informacje>Informacje o środowisku>2016  399
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  390
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  388
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  387
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  374
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  368
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  363
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  353
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  345
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  343
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  340
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  339
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  339
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  338
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  337
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  337
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  328
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  328
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  322
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  318
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  316
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  313
Przetargi>2018>Zamówienia Publiczne  310
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  307
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  304
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  298
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  292
>Informacje>Polityka prywatności  291
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  290
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  281
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  281
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  280
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  274
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  271
Informacje>Informacje o środowisku>2014  270
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  266
Informacje>Informacje o środowisku>2015  260
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  256
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  239
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  237
Informacje>Informacje o środowisku>2017  234
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  233
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  232
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  228
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  226
Informacje>Gospodarka wodna>2016  223
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  217
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  213
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  204
Wybory>2014>Parlament Europejski  200
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  193
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  192
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  191
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  186
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  186
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  173
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  166
Prawo Lokalne>Uchwały>2018  165
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2018  159
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  151
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  148
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  141
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  137
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2018  136
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Informacje>Gospodarka wodna>2017  129
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  123
Przetargi>2018>Sprzedaż Mienia  122
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  118
Informacje>Informacje o środowisku>2018  111
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2018  108
Przetargi>2018>Plan Postępowań (zamówień)  106
Informacje>Gospodarka wodna>2018  70
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
>>Podmioty  30
>Informacje>Ochrona danych osobowych  27
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
>>  6
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  5
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
>Informacje>inf  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony