Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  10410
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6735
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6639
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2018  5604
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5493
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  5382
Przetargi>2018>Zamówienia Podprogowe  5315
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  5284
Informacje>Tablica Ogłoszeń>Ogłoszenia (archiwum)  4248
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  4023
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3544
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3228
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  3049
>Informacje>Informacja publiczna  2916
Informacje>Przetargi>2014  2714
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2616
>Informacje>Aktualności  2550
>Podmioty>Wójt Gminy  2396
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia archiwalne>oświadczenia kierowników jednostek  1953
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1903
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia archiwalne>oświadczenia majątkowe Wójta  1709
Oświadczenia majątkowe>oświadczenia archiwalne>oświadczenia radnych  1618
>Informacje>Dane teleadresowe  1510
Informacje>Przetargi>2009  1498
>Informacje>Budżet  1415
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1409
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1349
Informacje>Przetargi>2013  1250
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1180
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1145
Informacje>Przetargi>2010  1107
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1098
>Informacje>Redakcja BIP-u  1054
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  1017
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  990
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  988
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  946
Informacje>Oświata>Oświata (archiwum)  916
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  897
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  896
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  892
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  864
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  852
Informacje>Przetargi>2012  807
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  776
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  771
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  764
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  759
Informacje>Przetargi>2011  749
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  676
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  671
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  660
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  656
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  654
>Prawo Lokalne>Regulaminy  652
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2019  635
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  610
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  608
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  603
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  600
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  593
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  579
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  577
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  571
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  562
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  556
Informacje>Przetargi>2009  555
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  547
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  545
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  532
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  530
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  521
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  514
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  513
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  489
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  476
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  475
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  468
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  463
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  454
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  429
Informacje>Informacje o środowisku>2013  428
Przetargi>2018>Zamówienia Publiczne  427
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  424
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  421
Informacje>Informacje o środowisku>2016  410
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  409
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  403
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  399
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  397
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  395
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  393
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  381
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  374
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  372
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  363
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  350
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  348
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  347
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  346
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  345
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  341
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  341
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  335
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  333
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  329
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  322
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  320
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  320
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  315
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  313
>Informacje>Polityka prywatności  310
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  306
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  301
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  297
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  297
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  296
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  290
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  288
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  287
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  279
Informacje>Informacje o środowisku>2014  275
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  273
Prawo Lokalne>Uchwały>2018  268
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  267
Informacje>Informacje o środowisku>2015  266
Informacje>Informacje o środowisku>2017  247
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  243
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  242
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  240
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  238
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  234
Informacje>Gospodarka wodna>2016  231
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  230
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  224
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  220
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  212
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  210
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  207
Wybory>2014>Parlament Europejski  205
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  200
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  199
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2018  196
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  194
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2018  191
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  180
Przetargi>2018>Sprzedaż Mienia  180
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2018  178
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  173
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  154
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Informacje>Informacje o środowisku>2018  150
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  148
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  148
Informacje>Gospodarka wodna>2017  142
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Przetargi>2018>Plan Postępowań (zamówień)  139
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  129
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  118
Informacje>Gospodarka wodna>2018  93
Wybory>2018>Wybory Samorządowe  72
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  70
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Przetargi>2019>Zamówienia Podprogowe  52
Przetargi>2019>Zamówienia Publiczne  50
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
>Informacje>Ochrona danych osobowych  47
Przetargi>2019>Plan Postępowań (zamówień)  37
Przetargi>2019>Sprzedaż Mienia  36
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2019  35
Informacje>Oświata>2019  33
>>Podmioty  30
Oświadczenia majątkowe>2019>oświadczenia Radnych  28
Prawo Lokalne>Uchwały>2019  26
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2019  23
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2019  23
Oświadczenia majątkowe>2019>oświadczenia Wójta  18
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
Oświadczenia majątkowe>2019>oświadczenia Kierowników Jednostek  15
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
Informacje>Informacje o środowisku>2019  14
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
Oświadczenia majątkowe>2019>wzory oświadczeń  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
>>  6
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>Video Sesje Rady Gminy  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
>Informacje>inf  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony