Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  8944
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6730
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6633
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5488
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  5371
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  5270
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4227
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2018  4050
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  4015
Przetargi>2018>Zamówienia Podprogowe  3813
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3540
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3216
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  3043
>Informacje>Informacja publiczna  2864
Informacje>Przetargi>2014  2705
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2611
>Informacje>Aktualności  2550
>Podmioty>Wójt Gminy  2359
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1864
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1863
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1650
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1543
Informacje>Przetargi>2009  1493
>Informacje>Dane teleadresowe  1484
>Informacje>Budżet  1377
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1368
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1343
Informacje>Przetargi>2013  1245
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1175
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1116
Informacje>Przetargi>2010  1101
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1091
>Informacje>Redakcja BIP-u  1027
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  1009
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  980
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  980
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  908
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  888
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  883
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  883
>Informacje>Oświata  879
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  864
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  845
Informacje>Przetargi>2012  802
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  766
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  762
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  756
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  745
Informacje>Przetargi>2011  743
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  673
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  666
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  652
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  652
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  642
>Prawo Lokalne>Regulaminy  638
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  602
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  593
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  592
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  592
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  585
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  570
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  566
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  560
Informacje>Przetargi>2009  555
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  554
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  548
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  542
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  537
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  528
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  523
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  516
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  505
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  501
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  473
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  467
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  466
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  461
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  458
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  446
Informacje>Informacje o środowisku>2013  423
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  421
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  421
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  414
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  404
Informacje>Informacje o środowisku>2016  402
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  400
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  390
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  389
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  387
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  374
Przetargi>2018>Zamówienia Publiczne  372
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  370
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  368
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  354
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  352
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  345
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  342
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  340
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  339
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  338
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  337
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  337
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  328
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  328
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  323
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  318
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  316
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  313
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  310
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  305
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  302
>Informacje>Polityka prywatności  296
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  293
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  290
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  286
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  282
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  281
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  276
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  274
Informacje>Informacje o środowisku>2014  270
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  266
Informacje>Informacje o środowisku>2015  261
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  257
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  244
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  239
Informacje>Informacje o środowisku>2017  238
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  237
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  233
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  232
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  228
Informacje>Gospodarka wodna>2016  225
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  219
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  218
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  205
Wybory>2014>Parlament Europejski  200
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  193
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  193
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  192
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  192
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  187
Prawo Lokalne>Uchwały>2018  187
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  184
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2018  175
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  166
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2018  157
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  157
Przetargi>2018>Sprzedaż Mienia  152
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  149
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  141
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  139
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Informacje>Gospodarka wodna>2017  131
Informacje>Informacje o środowisku>2018  128
Przetargi>2018>Plan Postępowań (zamówień)  124
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  123
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2018  122
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  118
Informacje>Gospodarka wodna>2018  78
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
Wybory>2018>Wybory Samorządowe  48
>Informacje>Ochrona danych osobowych  33
>>Podmioty  30
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2018  29
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
>Informacje>inf  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Początek strony