Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  5993
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  5829
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  4708
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  3982
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3915
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3408
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3123
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  2955
>Informacje>Informacja publiczna  2629
Informacje>Przetargi>2014  2613
>Informacje>Aktualności  2549
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2532
>Podmioty>Wójt Gminy  2155
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  1861
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  1819
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  1786
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1619
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1446
Informacje>Przetargi>2009  1425
>Informacje>Dane teleadresowe  1360
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1329
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1257
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1219
>Informacje>Budżet  1216
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1199
Informacje>Przetargi>2013  1166
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1106
Informacje>Przetargi>2010  1043
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1012
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  976
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  900
>Informacje>Redakcja BIP-u  897
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  880
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  871
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  850
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  781
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  773
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  770
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  762
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  743
Informacje>Przetargi>2012  738
Informacje>Przetargi>2011  684
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  660
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  646
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  645
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  626
>Informacje>Oświata  611
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  591
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  591
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  588
Informacje>Przetargi>2009  555
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  545
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  515
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  511
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  504
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  500
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  494
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  491
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  478
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  477
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  471
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  458
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  450
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  447
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  437
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  430
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  421
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  416
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  410
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  404
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  400
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  380
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  367
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  350
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  349
Informacje>Informacje o środowisku>2013  349
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  335
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  333
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  325
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  323
Informacje>Informacje o środowisku>2016  320
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  314
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  314
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  299
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  297
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  286
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  286
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  285
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  277
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  274
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  271
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  264
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  262
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  262
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  259
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  255
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  251
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  250
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  249
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  238
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  234
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  232
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  228
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  227
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  225
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  224
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  216
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
>Informacje>Polityka prywatności  212
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  205
Informacje>Informacje o środowisku>2014  205
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  204
Informacje>Informacje o środowisku>2015  200
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  195
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  189
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  188
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  180
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  178
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  170
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  170
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  165
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Informacje>Gospodarka wodna>2016  161
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  160
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Wybory>2014>Parlament Europejski  137
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  128
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  126
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  116
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  108
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  101
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  92
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  84
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  78
Informacje>Informacje o środowisku>2017  77
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  71
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  69
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  69
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  67
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  66
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  63
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  62
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  60
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  60
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  49
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  47
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  45
Informacje>Gospodarka wodna>2017  36
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
>>  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
>Informacje>inf  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Początek strony