Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6693
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  6578
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  5431
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  4918
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  4875
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  4815
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4079
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3965
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3433
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3152
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  2998
>Informacje>Informacja publiczna  2718
Informacje>Przetargi>2014  2648
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2555
>Informacje>Aktualności  2549
>Podmioty>Wójt Gminy  2217
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1726
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1572
Informacje>Przetargi>2009  1449
>Informacje>Dane teleadresowe  1411
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1409
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1296
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1286
>Informacje>Budżet  1284
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1247
Informacje>Przetargi>2013  1192
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1120
Informacje>Przetargi>2010  1065
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1041
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  1012
>Informacje>Redakcja BIP-u  945
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  938
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  910
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  907
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  856
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  812
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  804
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  802
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  802
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  789
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
Informacje>Przetargi>2012  759
>Informacje>Oświata  734
Informacje>Przetargi>2011  706
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  684
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  681
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  675
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  657
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  618
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  610
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  607
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  573
Informacje>Przetargi>2009  555
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  548
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  540
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  528
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  521
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  520
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  519
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  507
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  503
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  489
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  488
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  485
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  476
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  476
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  473
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  467
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  465
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  458
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  443
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  437
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  409
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  407
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  399
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  398
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  387
Informacje>Informacje o środowisku>2013  376
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  376
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  359
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  356
Informacje>Informacje o środowisku>2016  355
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  354
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  345
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  342
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  338
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  322
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  322
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  309
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  306
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  304
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  293
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  293
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  292
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  289
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  286
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  284
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  283
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  273
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  271
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  269
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  269
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  269
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  265
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  258
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  255
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  248
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  247
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  247
>Informacje>Polityka prywatności  244
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  242
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  236
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  232
Informacje>Informacje o środowisku>2014  226
Informacje>Informacje o środowisku>2015  217
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  214
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  213
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  206
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  199
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  196
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  193
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  190
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  188
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  183
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  182
Informacje>Gospodarka wodna>2016  182
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  165
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Wybory>2014>Parlament Europejski  160
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  156
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  148
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  145
Informacje>Informacje o środowisku>2017  142
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  141
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  137
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  129
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  125
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  125
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  108
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  107
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  105
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  99
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  94
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  86
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  81
Informacje>Gospodarka wodna>2017  74
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  73
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
>>  6
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
>Informacje>inf  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Początek strony