Statystyki odwiedzin Biuletynu
Przetargi>2016>Zamówienia Podprogowe  6004
Przetargi>2016> Zamówienia Publiczne  5842
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2016  4716
>Informacje>Ogłoszenia (archiwum)  4002
Informacje>Przetargi>Przetargi archiwum  3933
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2015  3416
Przetargi>2015>Zamówienia Podprogowe  3131
Przetargi>2015>Zamówienia Publiczne  2965
>Informacje>Informacja publiczna  2649
Informacje>Przetargi>2014  2627
>Informacje>Aktualności  2549
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2014  2541
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2017  2280
Przetargi>2017>Zamówienia Publiczne  2241
Przetargi>2017>Zamówienia Podprogowe  2212
>Podmioty>Wójt Gminy  2172
Podmioty>Gmina>informacja o gminie  1634
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  1480
Informacje>Przetargi>2009  1437
>Informacje>Dane teleadresowe  1377
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia majątkowe Wójta  1358
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2013  1264
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  1242
>Informacje>Budżet  1229
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  1213
Informacje>Przetargi>2013  1174
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>Komunikaty i ostrzeżenia archiwum  1111
Informacje>Przetargi>2010  1052
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2010  1018
>Prawo Lokalne>Podatki i Opłaty  988
>Informacje>Redakcja BIP-u  912
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  908
Prawo Lokalne>Uchwały>2007  892
Prawo Lokalne>Uchwały>2006  883
Podmioty>Gmina>sołectwa, sołtysi  851
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  790
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  783
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  782
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  782
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2007  776
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  774
Informacje>Przetargi>2012  745
Informacje>Przetargi>2011  693
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Radłowie  666
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  657
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach  655
>Informacje>Oświata  634
Podmioty>Gmina>infrastruktura techniczna  633
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2011  602
Prawo Lokalne>Uchwały>2009  598
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2012  596
Informacje>Przetargi>2009  555
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Kultury  554
Podmioty>Gmina>środowisko przyrodnicze  525
>Prawo Lokalne>Regulamin Urzędu  518
Prawo Lokalne>Uchwały>2008  516
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności  511
Prawo Lokalne>Uchwały>2015  505
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Gminna Biblioteka Publiczna  501
Prawo Lokalne>Uchwały>2013  492
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przeszkole Publiczne w Kościeliskach  484
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Sternalicach  477
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Urząd Stanu Cywilnego  466
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  459
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2013/2014  456
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2010  455
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2009  448
Prawo Lokalne>Uchwały>2010  448
Prawo Lokalne>Uchwały>2011  445
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2008  438
Prawo Lokalne>Uchwały>2012  422
Prawo Lokalne>Uchwały>2014  416
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Referat podatków  388
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2015  381
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dokumentów tożsamości  375
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2013  366
Prawo Lokalne>Uchwały>2016  363
Informacje>Informacje o środowisku>2013  360
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2012  347
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Decyzje środowiskowe  345
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2009  334
Informacje>Informacje o środowisku>2016  333
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki zagospodarowania  329
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2011  327
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2016  324
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  323
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Działalność gospodarcza  308
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2015  294
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Gospodarka komunalna  292
Przetargi>2016>Sprzedaż mienia  291
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2008  284
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2014  281
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe  280
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2013  279
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2015  271
Wybory>2010>Wybory Samorządowe  269
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2010  269
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Warunki przyłącza do sieci wodociągowej  261
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2014  261
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2011  258
Informacje>Informacje o środowisku>2010 decyzje  258
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2016  247
Informacje>Informacje o środowisku>2010 wnioski i obwieszczenia  242
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2016  241
Prawo Lokalne>Zbiór przepisów gminnych>Kadencja 2010/2014  239
Wybory>2014>Wybory Samorządowe  238
Informacje>Informacje o środowisku>2012 decyzje  236
Informacje>Informacje o środowisku>2009 wnioski i obwieszczenia  236
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2012  231
Informacje>Informacje o środowisku>2012 wnioski i obwieszczenia  225
>Informacje>Polityka prywatności  219
Podmioty>Gmina>infrastruktura społeczna  214
Informacje>Informacje o środowisku>2014  214
Informacje>Informacje o środowisku>2015  206
>Prawo Lokalne>ISAP Dziennik Ustaw  202
Podmioty>Gmina>Dane teleadresowe  201
Informacje>Informacje o środowisku>2009 decyzje  197
Informacje o środowisku>RDR>Rejestr  189
Informacje>Informacje o środowisku>2011 decyzje  186
Informacje>Informacje o środowisku>2011 wnioski i obwieszczenia  178
Wybory>2010>Wybory Prezydenta RP  176
Wybory>2011>Wybory do Sejmu i Senatu RP  174
Informacje>Tablica Ogłoszeń>2009  173
>Prawo Lokalne>Plan Zagospodarowania Przestrzennego  169
Informacje>Gospodarka wodna>2016  168
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  161
Podmioty>Gmina>rolnictwo,przemysł  151
Wybory>2014>Parlament Europejski  148
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe Wójta  140
Przetargi>2015>Sprzedaż mienia  136
>Informacje>Spółki pr. Handlowego  134
Prawo Lokalne>Uchwały>2017  132
>Prawo Lokalne>ISAP Monitor Polski  132
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2016  125
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wykaz pracowników  109
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2017  106
Wybory>2015>Wybory Prezydent RP  102
Prawo Lokalne>Zarządzenia>2017  98
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2017  94
Wybory>2015>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  93
Przetargi>2017>Sprzedaż Mienia  91
Informacje>Informacje o środowisku>2017  91
Informacje>Gospodarka odpadami>Informacje dla mieszkańców  84
Przetargi>2017>Plan Postępowań (zamówień)  79
Wybory>2015>Referendum Ogólnokrajowe  75
Informacje>Gospodarka odpadami>Sprawozdania  72
>Prawo Lokalne>Studium Zagospodarowania  71
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Porady prawne  70
Informacje>Komunikaty Ostrzeżenia>2014  66
Informacje> Decyzje o warunkach zabudowy>2017  59
>Informacje>Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  56
>Prawo Lokalne>Gospodarka Niskoemisyjna  52
Podmioty>Rada Gminy>Skład Rady Gminy  50
Informacje>Gospodarka wodna>2017  45
>>Podmioty  30
>Prawo Lokalne>Gospodarka Przestrzenna  24
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenie majątkowe Wójta  17
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Zawarcie małżeństwa  14
>Prawo Lokalne>Gospodarka Komunalna  14
Prawo Lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  11
Informacje>Gospodarka wodna>2016  9
Prawo Lokalne>Uchwały>2002r  9
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  7
Prawo Lokalne>Uchwały>2003r  7
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2007  7
>>  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia radnych  4
Podmioty>Oświadczenia majątkowe>oświadczenia kierowników jednostek  3
Wybory>2011>zbiór przepisów prawa miejscowego  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>ooooo  2
Podmioty>Jednostki organizacyjne>uchwaly  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Obwieszczenia  2
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  2
>Prawo Lokalne>Protokoły  1
Informacje>Informacje o środowisku>2009 Decyzje  1
Prawo Lokalne>Protokoły z sesji>2006  1
Podmioty>Rada Gminy>Komisje Rady Gminy  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przetargi  1
Informacje>Gospodarka wodna>2017  1
>Informacje>inf  1
Informacje o środowisku>RDR>2012  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>System wiadomości  1
Podmioty>Jednostki organizacyjne>Przedszkola  1
>Prawo Lokalne>Statut Gminy  1
Początek strony