SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W BISKUPICACH (wygasły...)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - Dla przedmiotowego budynku nie jest prowadzona odrębna księga wieczysta, zaś dla nieruchomości na której położony jest budynek stanowiący przedmiot sprzedaży urządzono księgę wieczystą KW OP1L/00031019/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość zabudowana w/w budynkiem oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działki numer 654 karta mapy 4 dotychczas oznaczona jako 1444/309, oraz 653 karta mapy 4, dotychczas oznaczona jako 1445/309, obręb Biskupice

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 13.01.2017
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2017. Wygasa 15.02.2017. Odsłon 167, Wersja 1
Początek strony