2011

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Unieważnienie
Informacja o unieważnieniu postępowania zamawiający Gmina Radłów z siedzibą w Radłowie przy ul. Oleskiej 3
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2011 Utworzono: 02.12.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Mamy coś do udowodnienia III”

więcej...
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Mamy coś do udowodnienia III”
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2011 Utworzono: 25.11.2011
Przetarg ustny nieograniczony
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Radłowie, przy ul. Oleskiej
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2011 Utworzono: 23.11.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Mamy coś do udowodnienia III”
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2011 Utworzono: 23.11.2011
Usługi Edukacyjne
Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2011 Utworzono: 22.11.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Mamy coś do udowodnienia III",

więcej...
Aktualizacja: 21.11.2011 Utworzono: 21.11.2011
Usługi Edukacyjne
Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Usługi edukacyjne
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Równy start wsparcie uczniów klas I - III szkół podstawowych
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Radłów
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2011 Utworzono: 09.08.2011
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Radłów
Radłów: Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Radłów
Numer ogłoszenia: 225408 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn

więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

więcej...
Aktualizacja: 08.04.2011 Utworzono: 08.04.2011
Wyniki otwartego konkursu ofert
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2011 Utworzono: 15.03.2011
Wyniki otwartego konkursu ofert
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz pod
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2011 Utworzono: 15.03.2011
Wójt Gminy Radłów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Radłowie, przy ul. Oleskiej
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego
z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Udzielenie Gminie Radłów kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na okres 8 lat.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2011 Utworzono: 26.01.2011
Udzielenie kredytu
Udzielenie Gminie Radłów kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na okres 8 lat.
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2011 Utworzono: 17.01.2011

aktualne... Początek strony