2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 97/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XI/86/2019
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
u97.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 99/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości
Załączniki:
u99.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 100/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u100.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 101/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u101.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 102/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Załączniki:
u102.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 103/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
u103.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 98/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XI/85/2019
w sprawie zmiany uchwały nr 85/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u98-13-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 104/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Biskupskiej
Załączniki:
u104-13-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2020 , wersja 1
Numer: 105/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach
Załączniki:
u105-13-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2020 , wersja 1
Numer: 93/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach
Załączniki:
u93-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 94/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach
Załączniki:
u94-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 91/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
u91-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 92/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Załączniki:
u92-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 96/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
u96-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Początek strony