Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (wygasły...)

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów

Gmina Radłów informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów – VI nabór”.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 5 882, 52 zł, co stanowi 85 % wartości całego zadania.

Na ww. dotację składają się:

50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 460, 31 zł;
35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2 422,21 zł.

Unieszkodliwiono 23,18 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.10.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.10.2015. Wygasa 17.11.2015. Odsłon 3607
Początek strony