Pytania i odpowiedzi dotyczace przetagu. (wygasły...)

Radłów, dnia 10.09.2009r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.bip.radlow.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 280316 – 2009 z dnia 16.08.2009 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :
1.Z uwagi na brak podstaw wyceny i norm do opracowania kosztorysu ofertowego, proszę o przedstawienie szczegółowego kosztorysu ofertowego lub pełnego zestawienia materiałów.
Odp.
Odpowiedzi udzielono w piśmie z dnia 03.09.2009r ( podstawą do wyceny oferty nie są przedmiary robót, a projekty ).
2.Jaka jest ilość stanowisk roboczych oraz kategoria systemu – dotyczy sieci logicznej ?
Odp.
Sieć logiczna komputerowa została uwzględniona w przedmiarze robót branży elektrycznej, jako okablowanie strukturalne dla gniazd teleinformatycznych do dwóch sal dydaktycznych na 1-szym piętrze. Przyjąć ilość gniazd komputerowych – 24 szt na jedną salę dydaktyczną.
3.Czy zamawiający jest w posiadaniu rysunku przedstawiającego szafę teleinformatyczną ?
Odp.
Nie. Przyjąć szafę teleinformatyczną typową dla wymaganej ilości odbiorników.
4.Czy wycena komina dla kotła na miał węglowy GR 450 jest przedmiotem przetargu ?
Odp.
Tak. Opis komina zawiera dokumentacja projektowa dla kotłowni na paliwo stałe.
5.Pytania dotyczące przedmiarów robót poz. 2.1.4, 2.3.9, 3.1.3, 1.3.1, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16, 4.1.4, 4.6.1, 6.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10.
Odp.
Jak w pyt. Nr 1. Dla przypomnienia podaje się informacje, które zawarte są w dokumentacji projektowej :
„Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzić ścieki bytowo-gospodarcze z budynku sali gimnastycznej do zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10m3”.
Dodatkowo Plan zagospodarowania terenu wskazuje lokalizację i odległości zbiornika od elementów budowlanych. Zbiornik należy przyjąć jako systemowy, kompleksowy, o podanych w projekcie parametrach. Montaż, fundamentowanie i kotwienie zbiornika ściśle wg wytycznych i technologii dostawcy systemowego zbiornika. Parametry, odległości od granicy i obiektów budowlanych, wymiary ściśle wg przepisów szczegółowych, w tym m.in. wg Rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
„Izolacje przeciwwilgociowe
Elementy istniejące:
W istniejących ścianach klatki schodowej w osiach 8, 9, C w celu ograniczenia przenikania wilgoci od gruntu proponuje się wykonanie iniekcji krystalicznej (lub innej alternatywnej metody) i osuszenie ścian po uprzednim skuciu luźnych i zawilgoconych tynków cementowo-wapiennych”.
Zatem wszystkie trzy ściany istniejącego budynku na styku z budynkiem projektowanym należy poddać iniekcji krystalicznej. Prace budowlane należy wykonywać ściśle wg technologii i wytycznych dostawcy systemu oraz zgodnie z instrukcjami.

Rysunki rzutów podstawowych branży architektura pokazują i opisują poszczególne wnęki grzejnikowe. Wielkość wnęk należy dobierać stosownie do zastosowanej w danym miejscu wielkości grzejnika zachowując odpowiednie odległości minimalne wokół grzejników – ściśle wg wytycznych dostawcy i przepisów szczegółowych.

Elementy przedsionka do wyburzenia przedstawia opis oraz linia wykropkowana na rzucie podstawowym oraz przekrojach branży architektura, a także opis wyburzeń w części konstrukcyjnej projektu budowlanego pn.:
Rozbiórka fragmentu istniejącego przedsionka szkoły.

Wykonanie konstrukcji pod oparcie centrali wentylacyjnej wskazuje rys. stropu nad parterem branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

„Schody.
Planuje się zachować konstrukcję istniejących schodów żelbetowej klatki schodowej.
Istniejące zewnętrze schody betonowe planuję się zdemontować.
Nowe schody zewnętrzne projektuje się jako żelbetowe w okładzinie gresowej antypoślizgowej”.
Konstrukcję wszystkich elementów żelbetowych wskazują rys. konstrukcyjne. Konstrukcja przedmiotowych schodów wskazana została na rys. rzutu fundamentów branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Szczegółowe wytyczne odnośnie słupów zawiera rys. zbrojenie słupów branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Beton architektoniczny - gładki, bardzo estetyczny, formowany w gładkich i równych szalunkach z płyt drewnopochodnych z dokładnym wykończeniem otworów technologicznych, wykonywany z zachowaniem bardzo wysokiego reżimu technologicznego, powierzchnia bez porów, przebarwień, odbarwień, zacieków, pustych pęcherzyków powietrza, wybuchów, reakcji chemicznych i biologicznych, kolor betonu – naturalny szary – kolor wg wzornika RAL 7040. Parametry konstrukcyjne betonu wg branży konstrukcyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące betonu architektonicznego - ściśle wg załączonej SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ BETONU ARCHITEKTONICZNEGO.

Szacunkowa wielkość ścianek systemowych rozdzielających pomieszczenia wc wynosi 28,5m2.

Dla wszystkich przytoczonych pozycji zostały wykonane szczegółowe detale, które stanowią element projektu wykonawczego. Elementy ślusarsko-kowalskie należy wykonywać, jeśli to możliwe, z gotowych kompletnych systemów dostawcy.

Przy biegach klatki schodowej planuje się podniesienie istniejącej balustrady stalowej ażurowej do wysokość 1,10m, maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady- 12cm. Elementy balustrady planuje się wykonać z kształtowników stalowych malowanych proszkowo - kolor wg Karty Kolorów. Rozwiązania szczegółowe wg rysunku detalu projektu wykonawczego ( D24). Na balustradach należy zastosować elementy uniemożliwiające wspinanie się i ześlizgiwanie się z nich.

Elementy wyposażenia sanitarnego WC dla niepełnosprawnych– wg przepisów szczegółowych, m.in.:
miska ustępowa dla niepełnosprawnego.
poręcz WC łukowa uchylna, mocowana do ściany.
umywalka dla niepełnosprawnego wraz z poręczami.
poręcz prysznicowa.
kompletny system prysznicowy
siedzisko uchylne z oparciem.

Szczegółowa lista wyposażenia sportowego – wg załącznika:
ELEMENTY WYPOSAŻENIA STAŁEGO HALI SPORTOWEJ

Ogrodzenie. Opis z projektu budowlanego:
„Częściowo ogrodzenie należy uzupełnić ogrodzeniem systemowym – siatka pleciona rozciągnięta pomiędzy słupkami stalowymi stabilizowanymi w cokole betonowym. Ogrodzenie malowane w kolorze ślusarki okienno – drzwiowej dobudowywanej szkoły. Długość ogrodzenia uzupełnianego – 245mb”
Planuje się ogrodzenie terenu płotem systemowym składającym się z :
siatki plecionej. Elastyczność zapewniają plecione druty siatki. Drut siatki jest twardy, o pojedynczym skręcie o średnicy 4.5mm. Oczka w kształcie rombu w rozmiarze 45mm. Końcówki drutów zagięte z obu stron. Druty stalowe siatki ocynkowane, a następnie powleczone powłoką ochronną z PVC. Wysokość siatki 180cm.
okrągłych słupków stalowych o średnicy ok. 38-48mm. Wytrzymałość stali na rozciąganie: zgodnie z EN 10326. Okrągłe słupy o średnicy 48mm wyposażone w kapturek bez przelotki. Słupy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275g/m² - z dwóch stron) zgodnie z EN 10326 i malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).
dodatkowych elementów umożliwiających naciągnięcie siatki- drutu naciągowego i wiązałkowego; napinaczy; prętów napinających; obejm napinających; przelotek; parametry ww. elementów wg dostawcy systemu ogrodzeniowego.
podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy;
fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy, np. Betafence Resitor.
Projektuje się dwie furtki o wymiarach 150x180 cm - będące elementem zastosowanego systemu ogrodzeniowego, np. Betafence Fortinet.

6.Proszę o podanie elementów wyposażenia wnętrz i ich ilości ( dotyczy poz. 4.9 i 4.9.14 przedmiaru dla robót budowlanych ).
Odp.
Elementy wyposażenia boiska do piłki siatkowej (1 boisko = 1 komplet)
1.Słupki do siatkówki „Profesjonalne”, profil aluminiowy owalny ok. 75x116mm wzmocniony, wysokość słupka - zgodnie z obowiązującymi przepisami, z mechanizmem naciągowym przesuwnym z zastosowaniem mimośrodu, mocowane w tulejach, z płynną regulacją wysokości siatki; zgodne z Normą FIVB, posiadające Atest PZPS, wielofunkcyjne- do siatkówki i badmintona - 1 kpl.;
2.Osłony słupków do siatkówki „Profesjonalne”, wykonane z pianki, pokryte poroflexem, wysokość 2,10m, kolor żółty ; zgodne z Normą FIVB, posiadające Atest PZPS - 1 kpl.;
3.Siatka do siatkówki "TURNIEJOWA" wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Posiada linkę kevlarową oraz boczne wzmocnienia. Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 5cm. Mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 6-punktach - 1 szt.
4.Tuleje mocujące w podłożu do słupków, stalowe ocynkowane, 2 szt.;
5.Ramy z pokrywami podłogowymi ( dekle), pokrywy podłogowe dostosowane do rodzaju nawierzchni sportowej, 2 szt.;
6.Antenki jednoczęściowe z pokrowcem – profesjonalne, zgodne z Normą FIVB, posiadające Atest PZPS, 1 kpl.;
7.Przymiar do mierzenia i ustawienia wysokości siatki, aluminiowy, 1 szt.;
8.Wieszak na siatkę sportową, 1 szt.;
9.Wieszak magazynowy, 1 szt.;
Elementy wyposażenia boiska do piłki ręcznej ( 1 boisko = 1 komplet)
10.2 bramki do piłki ręcznej aluminiowe "PROFESJONALNE", 3,00x2,00m, zgodne z Normą IHF, głębokość bramki – 100 cm góra, 120 cm dół. Łuki bramek składane, umożliwiające ich łatwe przenoszenie i magazynowanie. Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach;
11.Elementy mocujące bramkę /4 szt./;
12.Haczyki PP do zawieszania siatki / 60 szt./;
13.Siatka na bramkę "TURNIEJOWA". Zgodna z Normą IHF. Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 4 mm. Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 100 cm.Kolor żółty, w zestawie elementy mocujące siatkę, 2 szt.;
Elementy wyposażenia boiska do koszykówki ( 1 boisko = 1 komplet)
14.Kompletny, profesjonalny, dopuszczony do zawodów ligowych, zgodny z Normą FIBA i posiadający Certyfikat PZKosz, zestaw elementów boiska do koszykówki, zawierający:
Konstrukcja podstropowa z napędem elektrycznym - silnikiem elektrycznym i systemem sterowania, 2 szt.;
Tablica do koszykówki profesjonalna, wymiary ok. 105x180cm, 2 szt.;
Obręcz do koszykówki uchylna, 2 szt.;
Siateczka do obręczy, 2 szt;
Osłona dolnej krawędzi tablicy, 2 szt.;


Elementy wyposażenia boiska do badmintona ( 1 boisko = 1 komplet)
15.Siatka do badmintona "TURNIEJOWA". Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 1,8mm, posiadająca dodatkowe boczne wzmocnienia. Kolor czarny. Zgodna z Normą IBF. 1 szt.
16.Słupki - elementy wykorzystywane z boiska do piłki siatkowej. Patrz elementy wyposażenia boiska do piłki siatkowej powyżej.
Elementy wyposażenia gimnastycznego
17.Drabinka gimnastyczna pojedyncza wys. 2,50m, szer. 0,90m, 20 szt.;
18.Elementy mocujące drabinkę pojedynczą- standard, parametry wg wytycznych producenta, 20 kpl.;
Elementy dodatkowe
19.Kotara grodząca wraz z dolną tkaniną ograniczającą widoczność, Siatka osłonowa kotary bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu, grubość splotu 2,3mm, oczko 10x10cm, kolor pomarańczowy; parametry tkaniny ograniczającej widoczność zgodnie z wytycznymi producenta, kolor pomarańczowy lub czerwony, standardowe elementy mocujące w komplecie wraz z kotarą, 1 szt.;
20.piłkochwyty z możliwością zsuwania, zamontowane przy ścianach poprzecznych sali, siatka osłonowa bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu, oczko 10x10cm, grubość splotu 2,3mm, kolor biały, 2 szt.;
21.Obciążenie dolnej krawędzi piłkochwytu Pb 200g/mb;
22.Karabińczyki teflonowane do mocowania piłkochwytu, liczba szt. zgodnie z wytycznymi producenta;
23.Elementy mocujące piłkochwyty /linka stalowa, śruby rzymskie/- parametry zgodnie z wytycznymi producenta.
24.siedziska audytoryjne, składane, z oparciem, na metalowym stelażu mocowanym do ściany, kolor pomarańczowy, np. wg Jonex Sport, 48 szt.
25.Obudowy grzejników - wg rzutu podstawowego parteru projektu wykonawczego oraz detalu D32
7.Proszę o podanie gatunków, ilości drzew ( dotyczy poz. 5.3.2 Przedmiaru robót bud. ).
Odp.
Gatunki, wielkości i ilości poszczególnych gatunków drzew i krzewów, które należy uwzględnić w wycenie:
Drzewa:
13 sztuk Acer platanoides 'Globosum' – klonu pospolitego w odmianie kulistej. Drzewa w postaci piennej z koroną formowaną od wysokości 2,5-3m w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się w ich sąsiedztwie. Forma szczepiona na pniu, cenna do nasadzeń miejskich. Mało wymagający w stosunku do gleby, znosi ocienienie. Lokalizacja oraz rozstawy drzew zgodnie z rysunkiem Planu zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.
22 sztuk Betula pendula – brzoza brodawkowata.
Drzewo liściaste dorastające do wysokości 25 m, korona młodych drzew stożkowata, kopulasta, lub nieregularnie jajowata, luźno ugałęziona, o cienkich, wiotkich i najczęściej zwisających gałęziach. Korowina na pniu i starszych gałęziach kredowobiała, w dolnej części pnia głęboko spękana i prawie czarna. Młode pędy cienkie, liście z wierzchu zielone, jesienią przebarwiają się na złocistożółto. Znajduje zastosowanie w różnych rodzajach zadrzewień, zarówno miejskich, przydrożnych, jak i krajobrazowych. Jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych naszych drzew o niezrównanych wartościach plastycznych. Gatunek wybitnie światłożądny. Lokalizacja oraz rozstawy drzew zgodnie z rysunkiem Planu zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.
Uwaga: Drzewa o poprawnie wykształconym pokroju z wyraźnym przewodnikiem pnia, o obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 130cm od poziomu gruntu, nie mniejszym niż 10-15cm. Klony w postaci kulistej w czasie sadzenia powinny mieć ukształtowaną koronę na założonej wysokości, tj. 2,5 – 3m. Rośliny muszą być zdrowe, wolne od chorób, szkodników oraz uszkodzeń! Rośliny muszą być zgodne w wyglądzie z proponowaną w opisie odmianą, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym.
Krzewy:
30 sztuk Spiraea japonica ‘Albiflora’ – tawuła japońska odmiana białokwiatowa.
Krzew liściasty dochodzący do wysokości 0,8 m. Liście jasnozielone. Kwiaty białe pojawiają się w VII-IX. Cenna roślina okrywowa. Polecana na niskie żywopłoty. Dekoracyjny w okresie kwitnienia i jesienią podczas przebarwiania liści. Krzew wytrzymały na mrozy i dość wytrzymały na suszę oraz zanieczyszczenie powietrza. Sadzona w rozstawie co ok. 80cm.
40 sztuk Berberis thunbergii ‚Golden Ring‘ - berberys Thunberga.
Krzew liściasty wysokości do 1,5 m o szerokim, regularnym, kulistym pokroju, gęsto ugałęziony. Liście z wierzchu purpurowoczerwone z wąskim żółtym marginesem, jesienią przebarwiają się na czerwono i pomarańczowoczerwono. Jeden z najpiękniejszych berberysów, szczególnie dekoracyjny jesienią. Efektowny również wiosną i latem. Posadzony w rzędach tworzy zwarte, regularne, trudne do sforsowania szpalery. Całkowicie odporny na rdzę. Sadzona w rozstawie co ok. 1m.
50 sztuk Cornus alba ‘Sibirica’ – dereń biały odmiana syberyjska.
Krzew liściasty, wysokości do 3 m, bardzo szeroko rozgałęziający się, na wolnych przestrzeniach i na glebach wilgotnych tworzy z biegiem lat gęste kępy. Jest ekspansywny. Pędy i starsze gałęzie jaskrawoczerwone, szczególnie intensywnie zabarwione zimą. Jesienią liście przebarwiają się na brunatnoczerwono. Ozdobny w zimie ze względu na czerwone pędy. Dereń jest jednym z podstawowych krzewów ozdobnych dla zadrzewień miejskich.
Najlepiej rośnie na glebach wilgotnych, nawet podmokłych, torfiastych, jednocześnie dość wytrzymały na suszę. Znosi zanieczyszczenie powietrza i dobrze rośnie w miastach i okręgach przemysłowych, można go przycinać i stosować na żywopłoty. Sadzony w rozstawie co ok. 120cm.
Uwaga: Krzewy minimum dwa razy szkółkowane, posiadające min. 3-5 pędów nadziemnych, z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową, uprawiane w szkółce przez okres co najmniej dwóch lat, w kontenerach. Struktura części nadziemnej roślin odpowiednia dla gatunku. Rośliny muszą być zdrowe, wolne od chorób, szkodników oraz uszkodzeń! Rośliny muszą być zgodne w wyglądzie z proponowaną w opisie odmianą, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym.
powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.09.2009
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.09.2009. Wygasa 19.09.2009. Odsłon 547, Wersja 1
Początek strony