Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska."

III. Została wybrana oferta firmy:
REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK, K.MROZEK Spółka Jawna
46 - 300 Olesno , ul. Wielkie Przedmieście 26


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 21.04.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.04.2015. Wygasa 21.05.2015. Odsłon 535, Wersja 1
Początek strony