2007

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0151/4/2007, Z dnia: 16.02.2007
w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonanie na terenie Gminy Radłów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Załączniki:
zarz_4_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.03.2007 , wersja 1
Numer: 0151/5/2007, Z dnia: 16.02.2007
w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radłów
Załączniki:
zarz_5_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.03.2007 , wersja 1
Numer: 0151/6/2007, Z dnia: 09.03.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007
Załączniki:
zarz_6_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 16.03.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2007 , wersja 1
Numer: 0151/14/2007, Z dnia: 27.06.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
zarz_0151_14_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 13.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/1/2007, Z dnia: 20.03.2007
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Sternalicach.
Załączniki:
z_152_1_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/2/2007, Z dnia: 29.03.2007
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach.
Załączniki:
z_152_2_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/3/2007, Z dnia: 29.03.2007
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biskupice.
Załączniki:
z_0152_3_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 2
Numer: 0152/10/2007, Z dnia: 18.06.2007
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach.
Załączniki:
z_152_10_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/13/2007, Z dnia: 11.07.2007
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach.
Załączniki:
z_152_13_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/11/2007, Z dnia: 20.06.2007
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - spisu z natury w Publicznych Przedszkolach Gminy Radłów.
Załączniki:
z_152_11_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/5/2007, Z dnia: 30.04.2007
w sprawie: wprowadzenia obowiązku stosowania Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Załączniki:
z_152_5_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/9/2007, Z dnia: 15.06.2007
w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu obrony cywilnej w gminnym magazynie OC.
Załączniki:
z_152_9_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/14/2007, Z dnia: 17.07.2007
w sprawie: organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Radłowie.
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.07.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2007 , wersja 1
Numer: 0152/12/2007, Z dnia: 21.06.2007
w sprawie: regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Załączniki:
z152_12_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
Numer: 0152/15/2007, Z dnia: 30.07.2007
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Radłów
Załączniki:
z152_15_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony