2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 231/XXXVII/2006, Z dnia: 24.10.2006, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia na 2007 rok Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Załączniki:
231.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.01.2007 , wersja 3
Numer: 232/XXXVII/2006, Z dnia: 24.10.2006, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Załączniki:
232.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.01.2007 , wersja 1
Numer: 2/I/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Radłowie
Załączniki:
2_i_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 3/I/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Radłowie
Załączniki:
3_i_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 4/I/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy w Radłowie
Załączniki:
4_i_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 1/I/2006, Z dnia: 27.11.2006, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Radłowie
Załączniki:
1_i_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 8/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Załączniki:
8_ii_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 9/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów
Załączniki:
9_ii_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 10/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez Wójta Gminy Radłów w podróżach służbowych
Załączniki:
10_ii_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 11/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy oraz określenia zwrotu kosztów przejazdu radnych w podróży służbowej pojazem samochodowym niebędącym własnością gminy
Załączniki:
11_ii_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 12/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.
Załączniki:
wspol_org_pozarz.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 6/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchwala6.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 7/II/2006, Z dnia: 05.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień od środków transportowych
Załączniki:
uchwala7.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 15/III/2006, Z dnia: 27.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
15_iii_2006.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 1
Numer: 14/III/2006, Z dnia: 27.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007
Załączniki:
proj_budz_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.12.2006.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2007 , wersja 2
 1 2 
Początek strony