Zamówienia Publiczne

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
G.271.12.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów”
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
G.271.9.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla postepowania pn.: " Przebudowa budynku szatni LZS"
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
G.271.12.2017
Informacja z otwarcia ofer tzgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
G.271.12.2017
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 07.11.2017
G.271.9.2017
„Przebudowa budynku szatni LZS” Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.)

więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 24.10.2017
G.271.10.2017
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania pn: Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska-Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Sternalicach – etap I i II.
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2017 Utworzono: 10.10.2017
G.271.9.2017
Przebudowa budynku szatni LZS
 

więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
G.271.10.2017
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska-Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Sternalicach – etap I i II
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
G.271.6.2017
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
G.271.7.2017
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2017 Utworzono: 29.08.2017
G.271.7.2017
Informacja z otwarcia ofert wrt. 86 ust.5 Pzp.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017
G.271.7.2017
UWAGA !!!
Modyfikacja SIWZ
Przebudowa odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa - do m. Stare Karmonki – do posesji nr 11

więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 02.08.2017
G271.6.2017
Informacja z otwarcia ofert

Dot zamówienia pn:Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska-Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Sternalicach – etap I i II”.

więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 10.08.2017
G.271.6.2017
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska – Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków Sternalice na terenie gm. Radłów pow. Oleski woj. Opolskie.
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 20.07.2017
G.271.5.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.:Rozbudowa z przebudową budynku OSP Nowe Karmonki"
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2017 Utworzono: 02.08.2017
G.271.5.2017
Informacja z otwarcai ofert w postepowaniu pn.: "Rozbudowa z przebudową budynku OSP Nowe Karmonki"
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
G.271.5.2017
Rozbudowa z przebudowa budynku OSP Nowe Karmonki - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 28.06.2017

aktualne... Początek strony