Zamówienia Podprogowe

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
G.271.11.2017
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu oraz zakończeniu postepowania bez wyboru zamówienia podprogowego
na realizację zamówienia pn.: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek
samojezdnych ( traktorki)”

więcej...
Aktualizacja: 09.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
G.271.11.2017
„Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych ( traktorki )”
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
G.271.8.2017
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 25.08.2017
G.271.8.2017
G.271.8.2017

„ Źródła Prosny - Zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej ” w miejscowości Wolęcin

Ogłoszenie opublikowana w portalu zamówień ARIMR pod nr.:17/09/08/2017

więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 09.08.2017
Zawiadomieniue o wyborze oferty G.271.4.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu podprogowym pod nazwą. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – VIII nabór”
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Zapytanie ofertowe G.271.4.2017
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów- VIII nabór”.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
G.271.3.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Zapytanie 3/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,23 kV wraz z punktami oświetleni ulicznego w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej, gm. Radłów”
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
G.271.2.2017
G.271.2.2017
„Roboty utrzymaniowe na drodze gminnej nr 101106 Ligota Oleska – Wolęcin”


więcej...
Aktualizacja: 12.05.2017 Utworzono: 12.05.2017
G.271.1.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.:"Roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2017 Utworzono: 10.05.2017
Zapytanie 2/2017
G.271.2.2017„Roboty utrzymaniowe na drodze gminnej nr 101106 Ligota Oleska – Wolęcin” „Roboty utrzymaniowe na drodze gminnej nr 101106 Ligota Oleska – Wolęcin”
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2017 Utworzono: 28.04.2017
Zapytanie ofertowe 1 /2017
„Roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach” 
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2017 Utworzono: 21.04.2017

aktualne... Początek strony